Avoin data Metropoliassa

Metropolia Ammattikorkeakoulu on avannut osan tiedoistaan avoimen datan periaatteiden mukaisesti kaikkien saataville. Tiedot on haettavissa standardien rajapintojen avulla. Avoimien rajapintojen avulla voi hakea tietoja muun muassa Metropolian opetussuunnitelmista, opintojaksoista, toteutuksista ja lukujärjestyksistä. Julkaistu tieto on maksutonta ja sitä saa uudelleenkäyttää.

Miten tietoja voi hyödyntää?

Avoimesti saatavien tietojen pohjalta on mahdollista luoda uusia innovatiivisia sovelluksia omaksi iloksi tai muiden hyödynnettäväksi.

Esimerkkejä ja tietoa avoimien rajapintoja hyödyntävistä sovelluksista Metropolian tekemässä julkaisussa

Miten tiedot on haettavissa?

Tiedot on saatavissa ohjelmallisten rajapintojen kautta koneluettavassa muodossa. Lisätietoa tietojen hakemisesta löydät linkin takaa. Lisätiedoissa on kuvattu tarkemmin muun muassa esimerkit, jotka auttavat alkuun.