Mitä on avoin data?

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota, jota organisaation ulkopuoliset voivat maksutta käyttää. Ajatus julkishallinnon datan avaamisesta on lähtöisin Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta. Englantilaisista yliopistoista alan edelläkävijöihin kuuluu Southamptonin yliopisto. Yhdysvalloissa merkittäviä avoimen datan ekosysteemejä ovat luoneet muun muassa Washingtonin ja Chicagon kaupungit.

Lisää tietoa Helsinki Region Infoshare sivustolla

Miten julkista tietoa voidaan avata?

Avoin data on yleensä ei-tekstipohjaista. Sitä voivat olla esimerkiksi kartat, kaaviot, kaavat ja kuvat. Teknisesti tieto avataan datan vakioitujen rajapintojen avulla. Tiedon avaamisen prosessissa tietoa tuottava taho käy useita dataan liittyviä seikkoja, joita ovat muun muassa lainsäädäntö, tiedon käyttöehdot, kustannusvaikutukset ja tietotekniset toimenpiteet, joilla rakennetaan tarvittavat rajapinnat.

Lisää tietoa Liikenne- ja viestintäministeriön tekemässä julkaisussa

Miksi tietoa tulisi avata?

Yhteiskunta tarvitsee tietoa kehittyäkseen. Avoimen datan ideologia parantaa esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon ja talouden kasvuun liittyvän tiedon saatavuutta. Avoin data kuuluu kansalaisyhteiskunnan keskeisiin periaatteisiin. Avoin data edistää myös julkissektorin, kansalaisten, verkkopalvelujen kehittäjien ja muiden datan käyttäjien keskinäistä vuorovaikutusta. Myös rahoituksen rakenne puoltaa tiedon avaamista: julkisin varoin tuotettu tieto tulee olla kaikille avointa.

Lisää tietoa Valtiovarainministeriön sivulla